Māori Whakataukī

No Hawaiki tātou katoa.

 

 

Translate
1. Ahakoa he iti he pounamu. - Although it is small, it is valuable.

2. Ahakoa he iti kete, he iti nā te aroha. - It is the thought that counts.

3. Aroha mai, aroha atu. - Love received demands love returned.

4. E iti noa ana nā te aroha. - A small thing given with love.

5. E kore e ea i te kupu taku aroha mōu. - Words can't express how much I love you.

6. E kore e mimiti te aroha mōu. - My love for you will never wane.

7. He ata anō tō muri i te pō roa. - There is a new day after a long night.

8. He hono tangata e kore e motu; ka pa he taura waka e motu. - Unlike a canoe rope, a human bond cannot be severed.

9. He iti kahurangi. - A little treasure.

10. He manawa tītī. - The heart of a muttonbird. Someone has endurance.

11. He taonga rongonui te aroha ki te tangata. - Goodwill towards others is a precious treasure.

12. He wahine marae. - A woman with the knowledge of a marae who is active in her community.

13. Ka nui taku aroha ki a koe. - My love for you knows no bounds.

14. Ka pū te rūhā, ka hao te rangatahi. - The mind is willing but the flesh is weak.

15. Kei tua ngā mate i tērā ārai. - The dead are beyond that veil.

16. Ko Hine-tītama koe matawai ana te whatu i te tirohanga. - You are like Hine-tītama, a vision at which the eyes glisten.

17. Ko Hinemoa, ko ahau. - I am just like Hinemoa, I'd risk all for love.

18. Kua hinga te totara i te wao nui a Tāne. - Someone of great importance has passed away.

19. Mate atu he tētēkura, ara mai he tētēkura. - When one plant does, another rises up to replace it.

20. Me te wai korari. - Like the honey of the flax flower (as sweet as honey).

21. No Hawaiki tātou katoa. - We are all from Hawaiki.

22. Rurea, taitea, kia tū ko taikaka anake. - If you strip away the exterior, reveal the treasure inside.

23. Taku toi kahurangi. - My precious jewel.

24. Tama tū, tama ora. Tama noho, tama mate. - If you stand, you live. If you sit down, you'll die.

25. Tangata takahi manuhiri, he maraer puehu. - If you mistreat your guests your marae will be dusty (because no one will come anymore).

26. Te kuku o te manawa. - The pincers of the heart (the object of affection).

27. Uia te tangata tautōhito, parea te mea mātau. - Ask the experienced one, not those who have learned it.

1. 11085().